Asociația
„Sf. Ierarh Calinic de la Cernica – Bucuria celor necajiti”

Scopul Asociației constă în sprijinirea și completarea activității culturale, sociale și misionare al parohiilor ortodoxe, precum și promovarea și întărirea activității cultural-religioase din zonă și păstrarea tradițiilor populare.

Obiectivele Asociației sunt urmatoarele:

-înlesnirea accesului la educaţie a copiilor şi tinerilor pentru reducerea ratei analfabetismului şi a ratei abandonului şcolar;

-activități de consiliere, cursuri de calificare și evaluare profesională pentru tineri;

-strângerea de fonduri pentru copii și adulți care suferă de boli incurabile, pentru persoanele cu handicap, bătrâni neajutorați, etc.

-promovarea ideilor de spiritualitate, inteligență emoțională, insuflarea ideii protejării mediului înconjurător;

-promovarea, susținerea familiei și lupta împotriva avortului – familia baza solidă a societății;

-derularea de activități umanitare și economice prin ajutorarea tuturor categoriilor defavorizate (copii, orfani, bătrâni etc.), promovarea actelor caritabile în societate și combaterea violenței în familie;

-încurajarea solidarităţii naţionale, a spiritului civic și a implicării sociale;

-promovarea acţiunilor de voluntariat în beneficiu public;

-promovarea ideii de cunoaștere și respectare a drepturilor omului într-o societate de consum marcată de profunde mutatii structurale, cum este societatea romanească;

-promovarea ideii de implicare, responsabilitate și voluntariat în comunitate, sustinerea ideii de solidaritate umană și ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace și defavorizate, colectarea de fonduri și donații;

-organizarea de reuniuni, tabere, seminarii, excursii documentare și turistice, concursuri și jocuri distractive, manifestari culturale, schimburi de experientă în domeniul socio-medical, al marketingului și managementului sanitar public și privat;

-promovarea și susținerea valorilor, identităţii și tradiției naţionale prin educarea tinerei generaţii în spiritul moralităţiişi al valorilor creștin naţionale;

-promovarea şi apărarea memoriei eroilor şi a martirilor neamului;

-organizarea de cursuri, simpozioane, mese rotunde, spectacole artistice și concursuri pe diferite teme în scopul strângerii de fonduri, și înființarea de ateliere, cluburi, centre de zi și rezidențiale, de recuperare și îngrijire, cantine sociale;

-organizarea, în preajma Sărbătorilor, a unor acțiuni caritabile atât în parohii, cât și la centrele de copii orfani și azilele de bătrâni.

-realizarea de lucrări de construcție, amenajare și reparaţii pentru așezăminte sociale, case tip familial și biserici;

-promovarea, apărarea și susținerea respectarii drepturilor și libertăților omului precum și promovarea și apărarea drepturilor copilului;

-promovarea și sprijinirea tinerelor talente, în dezvoltarea caltităților ce le vor folosi pentru a-și atinge scopurile în viitor;

-promovarea încrederii în sine și a optimismului, conștientizarea adevăratelor valori interioare și a principiului corect de conviețuire: oamenii nu se diferențiază prin sărăcia sau bogăția exterioară, ci prin cea interioară;

-promovarea importanței sportului atât în plan fizic, cât mai ales psihic;

-apărarea şi protejarea mediului înconjurător;

-colaborarea cu instituțiile statului, cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, interne și internaționale în scopuri exclusiv umanitar-creștine;

-dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării;

-alte activități care servesc scopului Asociației.

În vederea îndeplinirii scopurilor sale, Asociația poate desfășura activități cum ar fi:

-acţiuni și/sau evenimente sociale şi culturale realizate în scopuri caritabile, în beneficiul comunităţii cu implicarea persoanelor din comunitatea cărora se adresează;

-acţiuni și/sau evenimente realizate în asociere, afiliere, parteneriat sau orice tip de colaborare permis de lege cu organizaţiile cultelor religioase, organizaţiile sindicale, alte organizații neguvernamentale;

-iniţiază și derulează proiecte de dezvoltare sociala, cu finanţare proprie sau cu accesare de fonduri publice sau private din ţară sau din străinătate;

-reuniuni, tabere, seminarii, excursii documentare şi turistice, concursuri şi jocuri distractive, manifestări culturale, cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă în domeniul social cu participare internă şi internaţională;

-alte activități desfășurate conform legislației în vigoare.

Galerie foto

Asociația „Sf. Ierarh Calinic de la Cernica”

Poți alege între o
donație recurentă
sau una one-time

Donațiile tale vor ajuta la susținerea activităților care se desfășoară pentru copiii, tinerii sau vârstnicii aflați în dificultate, precum și pentru susținerea activităților cultural-educative, sprijinind tinerii talentați în realizarea visurilor lor.
Vreau să

DONEZ ACUM

Alege să donezi acum și să ajuți la susținerea cauzei noastre prin plata online cu card bancar sau prin PayPal.

Vreau să

DONEZ LUNAR

Alege să participi lunar la cauza noastră. Banii se retrag lunar automat de pe card și tu alegi când să oprești plățile recurente.

 

! Pentru anularea plății recurente, te rugăm să ne scrii pe adresa [email protected]